Profil Zadavatele - Obec Slavkov

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220662
Název profilu zadavatele: Obec Slavkov (http://www.slavkov-u-opavy.cz)
profilu zadavatele: 00300667
« Zpět na vypsané VZ

Přístavba ZŠ Slavkov – vybavení interiéru

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00000002
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka multimediálního vybavení a nábytku pro kmenovou učebnu a odbornou učebnu fyziky/chemie v přístavbě ZŠ Slavkov. Dodávka nábytku zahrnuje související stavební úpravy v interiéru týkající se rozvodů vody a elektro v učebnách.

  Veřejná zakázka je rozdělena na 2 dílčí části plnění:
  1. část - dodávka multimediálního vybavení
  2. část - dodávka nábytku
  Dodávky budou zahrnovat instalaci zařízení či montáž. Všechno dodané vybavení musí být nové (nesmí být repasované, apod.).

  Každá dílčí část veřejné zakázky je specifikována v seznamu konkrétních položek dodávek v zadávacích dokumentacích jednotlivých částí.
  Každý uchazeč může podat nabídku na jednu nebo i více částí plnění, ale vždy samostatně, tzn. na každou dílčí část v samostatné obálce a se všemi požadovanými přílohami v konkrétní dílčí části.
 • Předpokládaná hodnota
  931 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  22.4.2015 11:31:19
 • Poslední změna
  3.6.2016 11:08:38, Obec Slavkov
 • Lhůta pro podání nabídek
  4.5.2015 12:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Marie Skybová, Ph.D., tel: 775079928, marie.skybova@seznam.cz
 • Další informace
  Dodatečné informace 1:
  Zadavatel na základě vlastního zjištění poskytuje dodavatelům opravený seznam položek dílčí části 1, tj. přílohu 2a zadávací dokumentace předmětné zakázky v dílčí části 1. Ostatní informace výzvy a zadávací dokumentace předmětné zakázky se nemění.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)