Profil Zadavatele - Obec Slavkov

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220662
Název profilu zadavatele: Obec Slavkov (http://www.slavkov-u-opavy.cz)
profilu zadavatele: 00300667
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce chodníků na ulici L. Svobody ve Slavkově u Opavy

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000001
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem zakázky je výměna silničních obrubníků a dlážděných krytů (vč. podkladní vrstvy)
  stávajících chodníků a vjezdů podél vozovky místní komunikace – silnice III/4606 v současném šířkovém uspořádání. Celková délka opravovaných chodníků bude 620 m (363 m + 257 m). Nový kryt chodníku bude proveden z šedých betonových zámkových dlaždic tvaru „H“ 200/165 mm a tl. 60 mm. Kryty chodníkových vjezdů budou provedeny z betonových dlaždic tl. 80 mm stejné barvy a tvaru jako kryty chodníků. Dlaždice budou kladeny do lože z drobného kameniva na podkladní vrstvu ze štěrkodrti. Podél vozovky silnice III/4606 je navržena výměna poškozených silničních obrubníků za nové betonové rozměru 15/25 cm. Na vnějším okraji bude dlažba chodníků a vjezdů lemována záhonovými betonovými obrubníky 8/25 cm. Součástí navržené opravy chodníků bude výšková úprava stávajících poklopů šachet a krycích hrnců zemních armatur do nivelety nových krytů.
 • Datum uveřejnění
  6.6.2017 09:58:27
 • Poslední změna
  13.10.2017 10:42:09, Obec Slavkov
 • Kontaktní osoba
  Chovanec Vladimír, starosta@ouslavkov.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

 • rozpocet.pdf (pdf, 494.75 kB)
  http://slavkov-u-opavy.ovanet.cz/files/45fceea167a5a36/59e07c472bd3f20171013093147.pdf
  uveřejněno 13.10.2017 10:42:09 uživatelem Obec Slavkov
 • cena za zakazku.pdf (pdf, 16.65 kB)
  http://slavkov-u-opavy.ovanet.cz/files/a067a37563370de/59dca63d97c2820171010115533.pdf
  uveřejněno 10.10.2017 12:52:04 uživatelem Obec Slavkov
 • dodatek č. 1.pdf (pdf, 51.68 kB)
  http://slavkov-u-opavy.ovanet.cz/files/ced3463d06de0ca/59a95523d7fd6dodatek-c.-1.pdf
  uveřejněno 1.9.2017 14:40:04 uživatelem Obec Slavkov
 • smlouva o dílo.pdf (pdf, 890.94 kB)
  http://slavkov-u-opavy.ovanet.cz/files/d1619ad8176d665/59365f313444bsmlouva-o-dilo.pdf
  uveřejněno 6.6.2017 09:52:17 uživatelem Obec Slavkov