Profil Zadavatele - Obec Slavkov

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220662
Název profilu zadavatele: Obec Slavkov (http://www.slavkov-u-opavy.cz)
profilu zadavatele: 00300667
« Zpět na vypsané VZ

• OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE TRNÍ VE SLAVKOVĚ

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000002
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky (nový živičný povrch) na ul. Trní ve Slavkově. Stavbou bude respektována stávající trasa komunikace. Nedojde ke změně šířkových parametrů komunikace. Stávající pozemek je využit jako místní komunikace pro motorová vozidla. Stavbou nedojde ke změně funkčního využití. Jedná se o opravu stávajícího asfaltového povrchu. Dojde k lokálnímu vyrovnání výtluku a překopů obalovaným kamenivem střednězrnným ACP 16+ a poté bude v celé ploše položen nový asfaltový povrch ze směsi ACO 11+ tl. 5 cm. Opravou komunikace nedojde ke zúžení stávajícího silničního prostoru.
 • Datum uveřejnění
  6.9.2018 12:02:57
 • Poslední změna
  6.9.2018 12:04:33, Obec Slavkov
 • Kontaktní osoba
  Chovanec Vladimír, starosta@ouslavkov.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)