Profil Zadavatele - Obec Slavkov

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 220662
Název profilu zadavatele: Obec Slavkov (http://www.slavkov-u-opavy.cz)
profilu zadavatele: 00300667
« Zpět na vypsané VZ

Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov"

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000001
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem plnění veřejné zakázky vedené v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, je dodávka komunální techniky sloužící ke snížení prašnosti pro výše uvedenou veřejnou zakázku. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
 • Předpokládaná hodnota
  2 170 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  19.12.2012 15:33:45
 • Poslední změna
  20.3.2013 13:19:21, Obec Slavkov
 • Lhůta pro podání nabídek
  7.1.2013 12:00:00
 • Kontaktní osoba
  Martin Pešek, tel: 222769840, verejne.zakazky@ratifico.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)